kvinnlig könsstympning by julia

KVINNLIG OMSKÄRELSE

Varje år omskärs fler än två miljoner flickor över hela världen med åldern 4-14 år, men det händer även spädbarn. Ibland utförs det på kvinnor som precis ska gifta sig, kvinnor som är gravida med sitt första barn eller efter de fött sitt första barn. Detta har praktiserats mellan 2000 och 3000 år och görs oftast av en barnmorska, barberare eller en äldre kvinna i byn. Ingreppet görs oftast utan bedövning och de använder sig bland annat av smutsiga knivar, gamla rakblad, glasskärvor eller saxar. Några flickor dör och många får skador för livet. I hela världen är det mellan 70 och 140 miljoner kvinnor som har genomgått en könsstympning. Bara i Egypten är så många som 95 % av kvinnorna könsstympade. Det är allra vanligast att kvinnor i Afrika, men även Asien och Mellanöstern blir könsstympade. Vissa länder, så som Egypten, Sudan och Etiopen, har infört lagar som förbjuder könsstympning. I vissa andra länder så som USA, Guinea och Frankrike kan man bli åtalad för brott mot andra gällande lagar om man utför en könsstympning.

Det finns olika former av ingrepp inom kvinnlig könsstympning. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. I andra fall prickas klitoris med ett vasst eller spetsigt föremål, men den grövsta, besvärligaste och farligaste varianten kallas för infibulation och då tas både de inre och yttre blygdläpparna bort, samt klitoris. Efter ett ingrepp sys huden ihop och det som blir kvar är endast en millimeter stor öppning där urin och menstruationsblod ska passera. Tyvärr är denna lilla öppning alldeles för liten för att mensen och urinen ska kunna rinna ut ordentligt, vilket kan leda till svåra infektioner och till att kvinnan får svårigheter med att kontrollera sitt urinflöde.

Kvinnans sexliv blir efter en könsstympning väldigt svårt och smärtsamt. Könsstympning medför också fysiska och känslomässiga komplikationer som till exempel stress, infektioner och psykiska problem. Kvinnan kan under hela sitt liv ha svårigheter med att kissa, bli med barn, ha besvärliga menstruationer, ärrbildningar och svårigheter av att njuta av sex.

Vid förlossningar finns dödlig risk för både barnet och modern om hon är omskuren. Såret öppnas upp för att sedan sys ihop igen, vilket innebär stora risker för infektioner.

Traditionen av att könsstympa flickor har troligen existerat i 3000 år, och de som är angelägna att bevara traditionen ser det som ett heligt påbud. Denna sedvänja förekommer bland annat hos katolikerna, muslimerna och animisterna. En av anledningarna till att man vill könsstympa flickorna är för att man vill hålla deras underliv rena, och för att klitoris ses som en manlig rest. Därför tycker man att man måste ta bort klitoris för att flickorna ska kunna bli kvinnor.

Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera kvinnornas sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man.

Kvinnlig könsstympning pågår i stort sätt i hela världen. De kvinnor som kommer från Afrika till Europa har tagit med sin tradition hit, vilket innebär att kvinnor i fler länder drabbas av omskärelse.

Sedan år 1982 finns det en lag i Sverige som förbjuder könsstympning, och man kan få upp till 4 års fängelse för att på något sätt ha varit involverad till att ett ingrepp görs.

Jag anser att detta är ett grymt sätt att förstöra en kvinnas liv på, eftersom hon inte kan leva ett liv som hon egentligen skulle ha. Svårigheter med att kissa och bli med barn, njuta av sex och farliga infektioner skulle hon troligtvis ha undvikit om hon inte genomgått en omskärelse. Det enda som jag kan tycka är okej med att en kvinna omskärs är om hon själv har bett om det, aldrig att hon blir tvingad till att göra det på grund av några traditioner och heliga påbud de har inom sin religion. Spädbarn och barn under 10 år förstår inte lika bra vad en könsstympning innebär, därför tycker jag att man bör vänta tills hon fyllt minst 10 innan hon av någon som helst anledning blir omskuren. Jag tycker att det är väldigt hemskt att tänka på hur många länder det fortfarande förekommer att flickor könsstympas, det finns absolut ingen fördel för en kvinna att bli omskuren, eftersom det uppstår så många olika komplikationer och smärtor. Den enda person som faktiskt kan ha en fördel till att en kvinna könsstympas är mannen, eftersom då vet han att hon är honom trogen. På något sätt tycker jag att det blir som att det är mannen som bestämmer över kvinnan och att det är han som kontrollerar henne. Lika bra att mannen mister sin penis så att han får känna hur det känns. Inte för att jag nu tycker att någon ska behöva könsstympas, men jag tycker att det alltid är kvinnan som blir utsatt för olika saker, som att de blir mannens slavar. Kvinnor borde också få ha en fri vilja om sig själva och våga stå för det dom gör, men tyvärr är det oftast tvärtemot.
Jag tror att alla flickor skulle må så mycket bättre om de sluppit detta lidande, därför tycker jag att det borde förbjudas i alla länder, spelar absolut ingen roll vad man har för religion, för detta räknas som tortyr.

Källor:
http://www.vardguiden.se/Tema/Sex-och-samlevnad/Kroppen/Konsstympning-av-kvinnor/
http://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Kropp-och-kon/Konsstympning-av-kvinnor/
http://www.yvonnesjostrand.com/kvinnligomskaerelse.html


hj

http://www.vardguiden.se/Tema/Sex-och-samlevnad/Kroppen/Konsstympning-av-kvinnor/

Kvinnlig könsstympning är förbjuden i sverige, men det är också förbjudet att medverka till könsstympning i andra länder.
Kvinnlig könsstympning är vanligast i Afrika och Asien, men även länder på arabiska halvön.

Anledningen till att flickor könsstympas är för att man vill hålla deras underliv rena, och för att klitoris ses som en manlig rest. Därför tycker man att man måste ta bort klitoris för att flickorna ska kunna bli kvinnor.

Omedelbara komplikationer i samband med könsstympning:

 • smärta och smärtchock
 • blödning och blödningschock
 • svårigheter att kissa
 • skador på urinröret eller andra närliggande organ
 • infektioner och blodförgiftning
 • psykisk chock.

Långsiktiga komplikationer efter könsstympning:

 • smärta och värk i underlivet
 • klåda
 • ärrbildningar
 • cystor
 • infektioner
 • svårigheter att kissa
 • urinläckage
 • besvärliga menstruationer
 • svårigheter att bli gravid
 • problem vid förlossning
 • smärta och svårighet att njuta av sex
 • psykiska problem.

RSS 2.0